ICURO

  ICURO werkt samen met Zorgnet Vlaanderen en MID

 

Interessante linken

www.patient-safety.be
www.thejointcommission.org
www.who.org
www.niaz.nl
www.ihi.org
www.vlaamspatientenplatform.be
www.ahrq.gov
www.isqua.org

Interessante documenten en presentaties

 

ALARM- studie Universiteit Antwerpen

Dinsdag 25 oktober ll., werd het voorstel voor de ALARM-studie (Afferent Limb Ascertainment and Response Methods study) aan de reeds geïnteresseerde ziekenhuizen voorgesteld.

Wetenschappelijke studies hebben reeds meerdere malen aangetoond dat het tijdig detecteren van patiënten die klinisch progressief achteruitgaan en hierop tijdig en adequaat ingrijpen, cruciaal is om een onverwacht overlijden, een hartstilstand of een opname op intensieve zorgen te vermijden.

Specifiek binnen dit onderzoek, wil men de rol van de verpleegkundige te onderzoeken in het tijdig detecteren van kritisch zieke patiënten op C, D en G diensten als opstap naar het bepalen van gerichte interventies door (vb. het invoeren van een observatie- en escalatieprotocol).


Wij menen dat wij u niet moeten overtuigen van de meerwaarde die er in dit onderzoek schuilt in de tijdige detectie en opvang van deteriorerende patiënten. Wij lanceren dan ook een warme oproep om aan deze studie te participeren. Geïnteresseerde ziekenhuizen kunnen zich wenden tot 1 december wenden tot Koen De Meester, coördinator van dit onderzoek (koen.de.meester@uza.be). Het aantal ziekenhuizen dat kan participeren, is gelimiteerd.

Indien u meer wil weten over de methodologische details van dit onderzoek, dan vindt u hieronder het onderzoeksprotocol, net als de presentaties die toegelicht werden tijdens de informatiesessie.

 

 

Presentaties studiedag 6 oktober 2011: Patiëntveiligheid: topprioriteit voor de top?

 

Q & S